ภาพก่อนและหลังปลูกผมถาวรโดยไม่ผ่าตัด ใช้เซลล์รากผมของคุณเอง

Procedure
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด

New Technology of Hair Transplant 

ผู้นำเทคโนโลยีด้านการปลูกผมถาวร ด้วยการฝังเซลล์รากผม ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องพักฟื้น