Join Thai Clinics

ค้นหาคลินิกเจอได้ง่ายๆ เพิ่มช่องทางโอกาส
ในการหาลูกค้า ผ่านระบบการค้นหาที่สะดวก

เป็นเรื่องง่ายที่ลูกค้าจะเจอคลินิกของท่านผ่านเว็บไซต์ของเราด้วยระบบการค้นหาอันง่ายดาย ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อท่าน ได้ทันที อีกทั้งด้วยระบบแผนที่คลินิกของเรา ยังช่วยให้ลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งคลินิกของท่าน พบเจอคลินิกของท่านโดยง่ายอีกด้วย

เพิ่มความน่าเชื่อถือและ
สร้าง Branding ที่ดีให้กับคลินิก

โดยเราจะช่วยประชาสัมพันธ์คลินิกของท่าน ผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Youtube และอื่นๆ Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลอง มาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่ง ตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

โปรโมทคลินิก และโปรโมชั่น
ที่น่าสนใจ ผ่านเว็บไซต์ของเราได

โดยเราจะช่วยประชาสัมพันธ์คลินิกของท่าน ผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Youtube และอื่นๆ Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลอง มาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่ง ตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

Thaiclinics เป็นเว็บไซต์สากล
รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยเราจะช่วยประชาสัมพันธ์คลินิกของท่าน ผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Youtube และอื่นๆ Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลอง มาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่ง ตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจคลินิกของคุณ
ติดต่อเพื่อเพิ่มคลินิกหรือซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลอง มาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่ง