ปลูกผมถาวร เทคนิค Ur Cell Hair Micro Transplant

Procedure
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด

 

New Technology of Hair Transplant 

ผู้นำเทคโนโลยีด้านการปลูกผมถาวร ด้วยการฝังเซลล์รากผม ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องพักฟื้น