ภาพก่อนและหลังการปลูกผมถาวร เทคนิค Ur Cell Hair Micro Transplant

Procedure
ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด

Ur cell Hair Micro Transplant คือเทคโนโลยีการปลูกผมถาวรที่สามารถปลูกผมถาวรพร้อมรักษาผมร่วงได้ ด้วยการใช้เซลล์รากผมของตัวเอง โดยไม่ต้องผ่าตัด ปลอดภัยและได้ผมที่เป็นธรรมชาติ ขั้นตอนการทำเพียงแค่สะกิดรากผมของคุณเอง ด้วย technology ที่เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวใน Europe  “Regenera Autiva” สามารถสกัดเซลล์รากผมที่ดีที่บริสุทธิ์ และแข็งแรงที่คงความมีชีวิตได้ถึง 92% ก่อนจะนำไปฝังหรือ Auto Transplant  ลงบนหนังศีรษะของคุณเองในบริเวณที่มีปัญหา ผมร่วง – ผมบาง