ภาพก่อนและหลังดูดไขมันเหนียง

Procedure
ดูดไขมัน

ภาพเปรียบเทียบการดูดไขมันเหนียง ระหว่างก่อนทำและหลังทำ โดยภาพที่มีเส้นวาด คือบริเวณที่จะทำการดูดไขมันออก