ภาพก่อนและหลังดูดไขมันต้นแขน

Procedure
ดูดไขมัน

ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการดูดไขมันต้นแขน ด้วยเทคนิคพิเศษ แผลเล็ก เจ็บน้อย ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการดูดไขมันมามากกว่า 3,000 เคส