ภาพก่อนและหลังการเข้ารับการปลูกผม

Procedure
รักษาผมร่วง ผมบาง

รีวิวการปลูกผมด้วยเทคนิค Long Hair FUI Transplant "ปลูกผมถาวร โดยไม่ต้องตัดผม ผมยาวหลังทำทันที โดยทีมแพทย์ปลูกผมอเมริกันบอร์ด"