ไอสกาย เซ็นเตอร์ (iSKY Center) - สาขาชิดลม

ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2554 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะสานฝันและอุดมการณ์ให้เป็นจริง ในการสร้างศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์เพื่อความงามต้นแบบที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้คำปรึกษา การรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพผิวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ 

อาทิตย์10:00-15:00
จันทร์10:00-20:00
อังคาร10:00-20:00
พุธ10:00-20:00
พฤหัสบดี10:00-20:00
ศุกร์10:00-20:00
เสาร์10:00-18:00

บริการคลินิก

โปรโมชั่นคลินิก

คลินิกนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นในช่วงนี้