ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์รักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์หรือเลสิค ที่มีประชาชนทั่วไป เเละดารามาเข้าคิวรับการรักษาสายตามากมาย โดยก่อนที่จะเข้ารับการรักษาสายตาที่นี่ เเพทย์จะมีบริการตรวจเช็คสายตาให้ก่อน ทั้งในโปรแกรมรักษา

- Femto Lasik คือการทำเลสิค โดยใช้แสงเลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตา ซึ่งจะทำให้การแยกชั้นกระจกตาแม่นยำมากขึ้น

- MK Lasik คือการทำเลสิคแบบใช้ใบมีดในการแยกชั้นกระจกตา

- PRK คือการแก้ไขสายตาสั้นโดยไม่ต้องแยกชั้นกระจกตา แต่ใช้วิธีขูดผิวกระจกตาออกแล้วยิงเลเซอร์ โดยวิธีนี้เหมาะสำหรับคนสายตาสั้นน้อย ๆ

 

อาทิตย์ปิด
จันทร์8:00-16:00
อังคาร8:00-16:00
พุธ8:00-16:00
พฤหัสบดี8:00-16:00
ศุกร์8:00-16:00
เสาร์ปิด

บริการคลินิก

โปรโมชั่นคลินิก

คลินิกนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นในช่วงนี้