Laser Vision International LASIK Center

ศูนย์รักษาสายตา Laser Vision ได้เปิดให้บริการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติโดยเฉพาะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ประกอบกับการเลือกสรรเฉพาะเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่านั้น Laser Vision จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เข้ารับการรักษาทั้งในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก ภายใต้การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

อาทิตย์8:00-18:00
จันทร์8:00-20:00
อังคาร8:00-20:00
พุธ8:00-20:00
พฤหัสบดี8:00-20:00
ศุกร์8:00-20:00
เสาร์8:00-18:00

บริการคลินิก

โปรโมชั่นคลินิก

คลินิกนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นในช่วงนี้