Hairtran Clinic

Hairtran Clinic คลินิกปลูกผมที่ให้บริการครอบคลุมทุกปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านศัลยกรรมปลูกผมจากทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกา ตุรกี เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกอบรมที่รับรองโดยสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (ISHRS) คุณจึงมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพที่เราให้บริการ พร้อมรับประกันผลลัพธ์ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ตุรกี มาเลเซีย หรือเกาหลีใต้ ตลอดจนชั่วโมงบินที่สะสมมาตลอดหลายต่อหลายปี ภายใต้การเคี่ยวกรำอย่างเข้มงวดจากแพทย์ศัลยกรรมปลูกผมชั้นนำของเมืองไทย ส่งผลให้ทีมปลูกผมของ HAIRTRAN CLINIC นำโดย พญ. ภัคภิญญา แจ้งเจ็ดริ้ว ก้าวขึ้นสู่ชั้นแนวหน้าของวงการปลูกผมเพื่อพร้อมให้บริการแก่ทุกท่านที่สนใจเข้ารับการปลูกผมด้วยมาตรฐานระดับสากลในราคาประหยัด

อาทิตย์Closed
จันทร์9:00-18:00
อังคาร9:00-18:00
พุธ9:00-18:00
พฤหัสบดี9:00-18:00
ศุกร์9:00-18:00
เสาร์9:00-18:00
Remote video URL

บริการคลินิก

Before & After แกลอรี่

เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ก่อนและหลังการปลูกผมด้วยเทคนิค Non Shaven FUE ผมด้านหลังเนียนมาก…

โปรโมชั่นคลินิก

คลินิกนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นในช่วงนี้