ไอสกาย เซ็นเตอร์ (iSKY Center)

iSKY Innovative Skin & Laser Surgery Center with state-of-the-art technology for diagnosis, treatment, and laser aesthetic procedures, our Innovative SKin & laser surgerY (iSKY) Center at Vichaivej International Hospital Nongkham and the President Place Chidlom is proud to provide special services from our general and laser dermatologist team of international repute.

Sunday10:00-15:00
Monday10:00-20:00
Tuesday10:00-20:00
Wednesday10:00-20:00
Thursday10:00-20:00
Friday10:00-20:00
Saturday10:00-18:00

บริการคลินิก

โปรโมชั่นคลินิก

คลินิกนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นในช่วงนี้