การตรวจระดับของฮอร์โมนในร่างกาย, ทำลักยิ้ม in Thailand